เลือกเครื่องขัดพื้นให้เหมาะกับงาน เพราะ การเลือก เครื่องขัดพื้น ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และพื้นผิวเป็นเรื่องสำคัญ

การเลือกเครื่องขัดพื้นที่เหมาะสมกับการใช้งาน

เครื่องขัดพื้น

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลาการทำงาน ง่ายสะดวกในการจัดการบริหาร และลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องพิจารณาถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องขัดพื้นด้วยเช่น แปรงขัดพื้นหรือแผ่นขัดพื้น

เครื่องขัดพื้นขนาดเล็ก SC2-B

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม รุ่นใช้แบตเตอรี่ SC4-B

เครื่องขัดพื้้น

เครื่องขัดพื้นเดินตาม